Tues,Aug 22
2am
°C 27
P.O.P. 40%
E 16 km/h
0.1 mm
Chance of thunder- showers


3am
°C 26
P.O.P. 40%
E 15 km/h
0.1 mm
Chance of thunder- showers


4am
°C 26
P.O.P. 40%
E 13 km/h
0.1 mm
Chance of thunder- showers


5am
°C 26
P.O.P. 40%
E 12 km/h
0.1 mm
Chance of thunder- showers


6am
°C 27
P.O.P. 10%
E 12 km/h
Cloudy periods


7am
°C 27
P.O.P. 10%
E 11 km/h
Cloudy periods


8am
°C 28
P.O.P. 10%
E 13 km/h
Cloudy periods


9am
°C 29
P.O.P. 40%
E 14 km/h
0.1 mm
Chance of thunder- showers


10am
°C 29
P.O.P. 40%
E 17 km/h
0.1 mm
Chance of thunder- showers


11am
°C 30
P.O.P. 40%
E 18 km/h
0.1 mm
Chance of thunder- showers


12pm
°C 31
P.O.P. 40%
E 19 km/h
0.1 mm
Chance of thunder- showers


1pm
°C 31
P.O.P. 40%
E 19 km/h
0.1 mm
Chance of thunder- showers


Tues,Aug 22